Dyslexie thuis 

Als een kind dyslexie heeft, heeft dat ook consequenties voor de ouders. Voor ouders is het de belangrijkste taak om het kind te blijven bemoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie. 

Daarnaast kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen. Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig met lezen en spellen. 

Ook kan het belangrijk zijn dat de ouder een rol speelt bij een goede afstemming tussen de leerkracht en de hulp die van buiten gegeven wordt. 

 

 

 

Houvast bij dyslexie

 

Om ouders van een kind met dyslexie te ondersteunen, heeft Balans Houvast bij dyslexie uitgebracht. Dit boekje maakt het ouders makkelijker om samen te werken met de school als er bij hun kind sprake is van leesproblemen en dyslexie.

De informatie in dit boek biedt ouders 'houvast' bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. De systematische en chronologische opzet sluit aan bij de dagelijkse praktijk op scholen, waar de protocollen leesproblemen en dyslexie als leidraad worden gebruikt


https://www.squla.nl/dossier-dyslexie